Dobrý den, dnes je a svátek má

Archiv aktualit do 2014

Volby do zastupitelstva obce Křepice

Ve dnech 10. a 11. října 2014 proběhly na území České republiky volby do zastupitelstev obcí. Konkrétní výsledky voleb v obci Křepice najdete pod odkazem výsledky hlasování . 

Volby do Evropského parlamentu

Ve dnech 23. a 24. 5. 2014 proběhly na území České republiky volby do Evropského Parlamentu. Výsledky voleb na centrální úrovni byly publikovány sdělovacími prostředky. Konkrétní výsledky voleb v obci Křepice najdete pod odkazem výsledky hlasování. 

Poděkování společnosti ELEKTROWIN, a.s.

Na konci loňského roku obec Křepice zažádala společnost ELEKTROWIN, a.s. o vyplacení odměny na podporu zajištění a zvýšení zpětného odběru elektrozařízení v roce 2013 na základě splněných kritérií. Žádosti bylo vyhověno a naše obec obdržela odměnu na pořízení kamerového systému na sběrném dvoře. Odměna byla čerpána v plné výši nákladů na tento systém. Z Motivačního programu společnosti ELEKTROWIN a.s. obec tedy vyčerpala odměnu ve výši 36.471,- Kč.

Veřejná zakázka: Centrum pro vzdělávání a volnočasové aktivity

Veřejná zakázka: Centrum pro vzdělávání a volnočasové aktivity

Zadavatel: Obec Křepice

Lhůta pro podání nabídek: Pondělí, 7. duben 2014 14:00

Více na http://www.jihovychod.cz/rack/zakazky/709

Obecní zabíjačka

Obec Křepice a Sbor dobrovolných hasičů Křepice zvou všechny občany na Obecní zabíjačku, která se bude konat v sobotu 8.3.2014 od 10:00 u obecního úřadu. Podrobnosti najdete v připojeném plakátu.

Masopustní průvod

Mateřské centrum Klubíčko Vás zve na Masopustní průvod. Sraz u klubovny Klubíčka v sobotu 1.3.2014 ve 14:30.
Pozvánka (136.0 kB)

Otevření spolkového domu

Zveme všechny občany na prohlídku nově zrekonstruované budovy bývalého kina, která bude sloužit jako spolkový dům. Den otevřených dveří se bude konat v neděli 2. března 2014 od 10,00 do 17,00 hodin.

Adventní neděle v Křepicích

V době adventu se na parketu před obecním úřadem každou neděli konala adventní akce. 1. adventní neděli vystoupila se svým programen Mateřská škola Křepice. 2. adventní neděli uspořádalo mateřské centrum Klubíčko spolu se základní školouVánoční jarmark, kterého se zúčastnilo velké množství návštěvníků. 3. adventní neděle patřila vystoupení dětí ze Základní školy v Křepicích a poslední adventní neděli předvedlo opět Klubíčko Živý betlém. O občerstvení na těchto akcích se postarali obecní zastupitelé, takže při vystoupeních vládla vždy dobrá nálada. Poslední adventní neděli si všichni návštěvníci společně zazpívali vánoční koledy. Atmosféru těchto svátečních chvil si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

Setkání seniorů se zastupiteli obce

V sobotu 9. listopadu se uskutečnilo tradiční setkání křepických seniorů se zastupiteli obce. V tomto roce pčišlo mnohem více seniorů než v roce minulém a celá akce se velmi vydařila. Pro návštěvníky bylo připraveno kromě občerstvení také vystoupení skupiny umělců ze Slezského divadla v Ostravě s pásmem Operetou letem světem. Vystoupení sklidilo zasloužený aplaus všech zúčastněných, protože bylo opravdu velmi vydařené. Návštěvníci se bavili do pozdních nočních hodin při hudbě, tanci a dobré zábavě. Ve fotogalerii můžete najít několik fotografií z této události.

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Ve dnech 25. a 26. 10. 2013 proběhly na území České republiky volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Výsledky voleb na centrální úrovni byly publikovány sdělovacími prostředky. Konkrétní výsledky voleb v obci Křepice najdete pod odkazem Výsledky voleb .  

Babské hody

Mateřské centrum Klubíčko uspořádalo dne 19. října 2013 Babské hody. Hody začaly průvodem vesnicí od 15 hodin. Hodová zábava v kulturním sále začala ve 20 hodin. V půběhu večera byla losována tombola a o půlnoci se návštěvníci dočkali půlnočního překvapení. Atmosféru babských hodů si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

Výstava ovoce a zeleniny

V neděli 22.9.2013 uspořádala místní organizace Českého zahrádkářského svazu výstavu ovoce a zeleniny místních pěstitelů v kulturním sále. Součástí výstavy byla i malá expozice exotického ptactva. Na atmosféru výstavy se můžete podívat ve fotogalerii.

80 let kopané v Křepicích

V sobotu 6. července 2013 uspořádal TJ Sokol oslavy 80 let kopané v Křepicích. V rámci oslav mohli návštěvníci shlédnout 4 přátelská utkání, od přípravky až po utkání "starých pánů". K dalším atrakcím patřilo vystoupení taneční skupiny Orel Telnice a šermířská show skupiny Fidentia et Honor. K této příležitosti nechal výbor TJ vyrobit upomínkové předměty jako jsou vlaječky nebo skleničky. Sestavil také brožuru, která mapuje dění kolem křepického fotbalu za posledních dvacet let. Na závěr návštěvníky pobavila hudební skupina Trio Relax.

Volba prezidenta republiky

V lednu letošního roku proběhla první přímá volba prezidenta České republiky. Prezidentem se stal Miloš Zeman a pod odkazem Volby se dozvíte, jak proběhla volba v naší obci.

Třídění odpadu v obci

Obec  Křepice v rámci provozování Odpadového systému obce ve sdruženém plnění s firmou EKO-KOM, a.s. zajišťuje zpětný odběr odpadu a obalů za účelem jeho využití nebo odstranění. Pravidla sběru a třídění odpadu jsou uvedena v přiloženém dokumentu.
Trideni_odpadu (273.9 kB)

9. zasedání Zastupitelstva obce Křepice

Starosta obce Křepice svolává 9. zasedání Zastupitelstva obce Křepice, které se koná v pátek 9. prosince 2011 v 19:00 hodin v zasedací síni obecního úřadu Křepice. Zveme všechny křepické občany k účasti.

Důležité oznámení

14. prosince 2008 začal provoz systému IDS

Na webových stránkách www.idsjmk.cz jsou k nahlédnutí i ke stažení aktualizované jízdní řády linek IDS JMK etapy E5, kde jsou zohledněny základní připomínky zainteresovaných obcí, případně občanů. V současné době je možné na obecním úřadě vyzvednout volné jízdenky, které budou platit ve dnech 14. a 15.12. tedy v době zahájení provozu IDS v naší obci. Další informace, týkající se provozu IDS, můžete získat na obecním úřadě Křepice.

Oznámení pro občany

Komunikační, monitorovací a varovný SMS systém Jihomoravského kraje

Jihomoravský kraj připravil nový způsob informování obyvatel v krizových situacích pomocí SMS zpráv, zasílaných na mobilní telefon občanů, kteří s k odběru těchto zpráv přihlásí. Popis přihlášení najdete v posledním čísle Křepického zpravodaje v sekci Obecní zpravodaj nebo se můžete přihlásit na adrese www.krizoveinfo.cz

© All rights reserved - všechna práva vyhrazena Obec Křepice | created by TimeTree | Statistika návštěvnosti