Dobrý den, dnes je a svátek má

Archiv aktualit 2020

Archiv aktualit 2019

Rozběháme Křepice

2. ročník Novoročního běhu 1.1.2020-

Rozběháme - Křepice

Místo výběhu - "u kříže – silnice na Nový Dvůr"
Čas srazu - 13:00
Předpokládaná délka trasy: 5-10 km
Email na kontaktní osobu: strouhalova.marta@seznam.cz
Kdo se přidá, ať jako zkoušku - motivaci či tréning, vítáni jsou i chodci, pejsci, kočárky.

Tříkrálový koncert

Tříkrálový koncert se bude konat v neděli 5. 1. 2020 v 16.00 hod. v kostele sv. Bartoloměje. Vystoupí František Jeřábek s rodinou, hosté a křepičtí mužáci.

Hasičský ples

             SDH Křepice pořádá v sobotu 11. 1. 2020 
                             HASIČSKÝ PLES
k tanci a poslechu hraje krojovaná dechová kapela Sokolka
                                   Vstupné 100 Kč
                                  Bohatá tombola
                             Občerstvení zajištěno

Zpívánky

Zveme všechny, kteří si rádi zazpívají - v pátek 24. 1. 2020 v 19.00 hod. do Spolkového domu na další KŘEPICKÉ ZPÍVANKY.

Zpěvníky, hudební nástroje a dobrou náladu sebou.

Výstava vín

ČZS

Vepřové hody

zabíjačka2020 (002)

Masopustní průvod

MC Klubíčko zve na MASOPUSTNÍ PRUVOD v sobotu 15.2.2020 ve 14.00 hod. od pošty.

MRS Vranovice

 

Termíny výdeje povolenek a členských známek na r. 2020

-          leden:  v  neděli  12.1. a  26.1.- odběr docházky a sumáře!!!! Pozor až druhá neděle!!!!

-          únor:   v  neděli  9.2. a 23.2.  

-          vždy od 9.00 do 12.00  hodin na rybářské chatě ve Vranovicích.

-          v měsíci březnu   listopad  budou  vydávány povolenky pouze po tel. domluvě s jednatelem p.Mrkvicou   mob.702 066 505

 

Ceny členských známek:  

-          1250 Kč     členský příspěvek pro dospělé

-            450 Kč     členský příspěvek pro dospělé udržovací  V případě, že se člen po úhradě udržovacího členského příspěvku v daném roce rozhodne  povolenku pořídit, je povinen dále uhradit plný členský příspěvek ve výši 1.250,-Kč

-            200 Kč     členský příspěvek pro mládež

Povolenky:

 

Svazová

Místní

Roční

950 Kč

300 Kč

Poloviční

500 Kč

200 Kč

Mládež

300 Kč

100 Kč

 

 

 

 

Manipulační poplatky:

-          v  termínu výdeje                   20 Kč   (netýká se  mládeže do 15ti let)

-          mimo termín výdeje-dospělí  50 Kč  

-          mimo termín výdeje-mládež  20 Kč                                                                                                    

-          vyst. místní povol.                   5 Kč

-          rybářský  řád  (BP)                15 Kč  

            Pozor!

-          do konce února  je nutno zaplatit členský příspěvek, 

-          v případě neuhrazení je povinen člen zaplatit zápisné  - dospělí  a mládež  16-18  let 1000 Kč

-          každá neodpracovaná brigádnická hodina v roce 2019 po 80 Kč (člen byl povinen odpracovat 10 hod./rok ),  mládež  16 – 18 let  40 Kč / 1 hod.

-          vyplněné sumáře, docházky  a místní povolenky možno zaslat poštou

-          do 15. 1. 2020 na adresu MRS, z.s. PS Vranovice  691 25

-          přihlášky nových členů se přijímají do 29.2.2020

-          výbor PS Vranovice dle § 6 odst.3 písm.e) rozhodl pro rok 2019 osvobození od pracovních povinností ženy, mládež do 15 let, starobní důchodce a držitele průkazu ZTP a ZTP/P. Od roku 2020 brigádnická povinnost zrušena.

-                                                                                              výbor MRS, z.s.PS Vranovice

                                                                                 

Divadelní představení

V sobotu 7. 3. 2020 v 19.00 hod. bude v KS divadelní představení Rozbité demižony. Vstupné 100 Kč, důchodci 50 Kč.

Leták divadlo2

Velikonoční jarmark

AKCE ZRUŠENA!!!             Velikonoční jarmark       

       

Potravinová sbírka

Pokud se rozhodnete do sbírky přispět, můžete zakoupit vybranou potravinu a u pokladny ji zanechat u paní prodavačky.
Průběh sbírky v Křepicích zaštiťuje OU Křepice.

Zápis do MŠ

Ředitelka MŠ Křepice oznamuje termín zápisu do MŠ, a to na den 7.5.2020 v době od 13:00 do 16:00 hodin, prostřednictvím telefonního čísla 733775910. Po telefonu budou zákonným zástupcům podány informace o doložení povinných písemných dokladů týkajících se zápisu do MŠ.

Informace z MěÚ Hustopeče

Tajemník Městského úřadu Hustopeče oznamuje, že Městský úřad Hustopeče bude

od pondělí 20. dubna 2020 otevřen občanům dle úředních hodin,

a to v pondělí a ve  středu v době od 8:00 – 17:00 hod., v úterý 8:00 – 14:00 hod.

Ve čtvrtek a v pátek bude veřejnosti městský úřad  uzavřen.

Z důvodu mimořádných opatření a kapacitních důvodů počtu zaměstnanců preferujeme elektronickou komunikaci, upřednostňujeme písemný, elektronický či telefonický kontakt. Při vyřizování úředních záležitostí  se objednávejte nejlépe předem telefonicky či emailem, využívejte i rezervační systém.

Bližší informace najdete na  www.hustopece.cz, v záložce Městský úřad, pod jednotlivými odbory.

 

Provoz na obecním úřadě

Z důvodu nouzového stavu je na Obecním úřadě v Křepicích

omezený provoz.

 

Pokladna je otevřena:

 

v  pondělí od 8,00 – 11,00 hodin  a

ve středu od 13,00 – 16,00 hodin.

 

Pro vyřizování ostatních úředních záležitostí se i nadále objednávejte u příslušného pracovníka telefonicky.

Platba poplatků

V současné době stále přijímáme platby za poplatky pouze bezhotovostně, a to na účet 3727651/0100, VS: číslo popisné, u bytovek RČ.  Výše poplatku za odpad je 500 Kč/osobu a poplatku za psa100 Kč/psa. Pokud poplatníkovi náleží bonus za vytříděný odpad, příslušná částka bude zaslána na účet, ze kterého došla platba.

Informace z Úřadu práce

Úřad práce sděluje, že aktuální příjmy za 1. čtvrtletí nebude nutné dokládat – změna zákona je ve schvalovacím procesu. Více v letáčku.

Nakládání s odpadem

Vážení spoluobčané,

v současné nelehké době, kdy společně bojujeme proti epidemii koronaviru (Covid-19) nesmíme zapomínat na odpovědné nakládání s domovními odpady. Chovejme se proto zodpovědně nejen sami k sobě a svému okolí, ale také ke všem lidem, kteří pro nás zajišťují nakládání s odpady. Bez jejich práce a nasazení by nakládání s odpady nemohlo dále bezpečně a efektivně fungovat a naše obec by nezůstala čistá a bez odpadků. 

Děkujeme Vám!

Informace starostky

Vážení spoluobčané,

v souvislosti se šířením onemocnění Covid 19 vyhlásila vláda 12.3.2020 nouzový stav a současně s tímto byla přijata krizová opatření, která  vstoupila v platnost v  pondělí 16.3.2020:

    • je zakázán volný pohyb osob, nařízeno je všem osobám omezit pohyb na veřejně dostupných místech jen po dobu nezbytně nutnou a omezit kontakt s jinými osobami na nezbytně nutnou míru,
    • nadále platí omezení poskytování služeb a uzavření obchodů.

Celé usnesení vlády za dne 12.3 a  15.3.2020 je zveřejněno na úředních deskách obecního úřadu.

Prosím všechny spoluobčany o maximální dodržování těchto nařízení, protože jenom tak můžeme zabránit dalšímu masivnímu nárustu onemocnění.

Další informace pro občany:

 • lékařská péče - využívejte v maximální míře zasílání receptů formou sms zprávy a při horečnatém onemocnění kontaktujte lékaře telefonicky 608 062 607.  Veškeré preventivní vyšetření  jsou odložena.,
 • obecní úřad je uzavřený, v nezbytných případech návštěvu na úřadě  domluvte telefonicky - starostka -724 187 319, paní Strouhalová - 725 319 253 , paní Hanáková - 778 042 023,

 • zásobování a prodej v Jednotě od 17.3.20: všední dny 6.00-16.00, sobota 6.00-11.00, nedělní prodej zrušen,

 • pošta bude od 23. 3. 2020 do odvolání otevřena pouze od 8.00 do 13.00 hod. a od 8.00 do 9.00 hod. pouze pro seniory,

 • od středy 18.3.2020 bude Mateřská škola Křepice  uzavřena po tel. dohodě je možné si vyzvednout tiskopisy na ošetřovné u paní ředitelky.

Oznámení obecního úřadu

Obecní úřad oznamuje, že od 16.3.2020 je pro veřejnost uzavřen. Nutných případech je možná telefonická konzultace.

Tel. spojení: 

referentka: 519 417 929, 725 319 253 

starostka: 519 417 830, 724 187 319

účetní: 519 417 000, 778 042 023.

Pro úhradu poplatků využijte nyní možnost bezhotovostní platby.

Policie

Policie - nábor policistů
Policie pozvánka - workshop
Policie pozvánka - workshop
Policie - nábor policistů
© All rights reserved - všechna práva vyhrazena Obec Křepice | created by TimeTree | Statistika návštěvnosti