Dobrý den, dnes je a svátek má

Hlášení

  • Na obecním úřadě lze zakoupit Křepickou čítanku, cena 90 Kč.
  • Na OÚ se vybírají poplatky na rok 2018 a to ve stejné výši jako v loňském roce. Poplatek za odpady činí 500 Kč na osobu, poplatek ze psa 100 Kč a nájem hrobového místa 720 Kč na 10 let. Platit lze kartou nebo hotově přímo do pokladny na OÚ. Jako v minulých letech lze úhradu provést i převodem na účet (č. ú. 3727651, kód banky 0100, specific. symbolem je číslo popisné, obyvatelé bytovek uvádějí rodné číslo poplatníka).  V návaznosti na platbu poplatků se budou odměny za vytříděný odpad vyplácet v hotovosti nebo zasílat na účet. Splatnost poplatků je do 31.5., po tomto termínu se poplatek navyšuje o penále, které činí 1 Kč/den. Výši poplatků si můžete telefonicky ověřit, tel. 519 417 929, 519 417 000.
  • Výtěžek letošní Tříkrálové sbírky v naší obci činil  51 704 Kč. Děkujeme dárcům, koledníkům a všem, kteří se podíleli na organizaci této charitativní akce.
  • Očkování psů bude MVDr. Gross v naší obci provádět ve středu 21. března 2018 od 16-17 hodin u OU, cena vakcíny proti vzteklině 100 Kč. kombinovaná vakcína 300 Kč.
  • Český zahrádkářský svaz Křepice zve všechny své členy na výroční členskou schůzi, která se bude konat v neděli 18. března 2018 v 15,00 hodin ve spolkovém domě.

© All rights reserved - všechna práva vyhrazena Obec Křepice | created by TimeTree | Statistika návštěvnosti