Dobrý den, dnes je a svátek má

Hlášení


Odkaz na aktuální hlášení:

místní rozhlas
Ostatní zprávy:

  • Na obecním úřadě lze zakoupit Křepickou čítanku, cena 90 Kč.
  • Na OÚ se vybírají poplatky na rok 2018 a to ve stejné výši jako v loňském roce. Poplatek za odpady činí 500 Kč na osobu, poplatek ze psa 100 Kč a nájem hrobového místa 720 Kč na 10 let. Platit lze kartou nebo hotově přímo do pokladny na OÚ. Jako v minulých letech lze úhradu provést i převodem na účet (č. ú. 3727651, kód banky 0100, specific. symbolem je číslo popisné, obyvatelé bytovek uvádějí rodné číslo poplatníka).  V návaznosti na platbu poplatků se budou odměny za vytříděný odpad vyplácet v hotovosti nebo zasílat na účet. Splatnost poplatků je do 31.5., po tomto termínu se poplatek navyšuje o penále, které činí 1 Kč/den. Výši poplatků si můžete telefonicky ověřit, tel. 519 417 929, 519 417 000.
  • Výtěžek letošní Tříkrálové sbírky v naší obci činil  51 704 Kč. Děkujeme dárcům, koledníkům a všem, kteří se podíleli na organizaci této charitativní akce.
  • Od května 2018 se mění provozní doba na sběrném dvoře následovně:  každý čtvrtek od 7,00-15,30 hodin,  každou lichou sobotu od 7,00 -12,00 hodin.

Informace k EET (318.9 kB)
© All rights reserved - všechna práva vyhrazena Obec Křepice | created by TimeTree | Statistika návštěvnosti