Dobrý den, dnes je a svátek má

Hlášení

  • Na obecním úřadě lze zakoupit Křepickou čítanku, cena 90 Kč.
  • Poplatky za rok 2018 se začnou vybírat od března 2018 a to ve stejné výši jako v roce 2017. Poplatek za odpady činí 500 Kč na osobu, poplatek ze psa 100 Kč a nájem hrobového místa 720 Kč na 10 let. Platit lze kartou nebo hotově přímo do pokladny na OÚ. Jako v minulých letech lze úhradu provést i převodem na účet (č. ú. 3727651, kód banky 0100, specific. symbolem je číslo popisné).  Splatnost poplatků je do 31. 5. Po tomto termínu se poplatek za odpady navyšuje o penále, které činí 1 Kč/den. Současně s těmito poplatky se budou vyplácet odměny za vytříděný odpad v roce 2017.
  • Výtěžek letošní Tříkrálové sbírky v naší obci činil  51 704 Kč. Děkujeme dárcům, koledníkům a všem, kteří se podíleli na organizaci této charitativní akce.
  • Místní organizace zahrádkářů oznamuje, že lahve k odběru vzorků na košt vína se budou vydávat ve čtvrtek  18. 1. 2018  od 16,00-18,00 hodin v zahrádkářském sklípku.
  • Ve čtvrtek 18. 1. 2018 se na obecním úřadě nebude úřadovat.
© All rights reserved - všechna práva vyhrazena Obec Křepice | created by TimeTree | Statistika návštěvnosti