Dobrý den, dnes je a svátek má

2017

Kulturní kalendář 2017

 
 •   7. ledna             Mateřské centrum Klubíčko zajišťuje Tříkrálovou sbírku
 •  21. ledna            Základní a mateřská škola pořádají společně Dětský karneval. února
 •  14. ledna            Sbor dobrovolných hasičú pořádá Hasičský ples
 •  29. ledna            Český zahrádkářský svaz pořádá Bodování vín
 •    4. února           Český zahrádkářský svaz pořádá Výstavu vín
 •  11. února           Kynologický klub Křepice (dále jen KK Křepice) společný
 •                                   trénink s Janou Zavadilovou
 •  18. února           Sbor dobrovolných hasičů pořádá Vepřové hody
 •  25. února           MC Klubíčko pořádá Masopustní průvod
 •   4. března          TJ Sokol pořádá Maškarní ples
 • 26. března          MC Klubíčko - Planetárium
 •   6. dubna           Jarní dílnička s Jaromírem Kokešem
 •   9. dubna           MC Klubíčko - Velikonoční jarmark
 • 15. dubna           KK Křepice - zkoušky smíšené, rozhodčí S. Bořuta
 • 22. dubna           SDH Křepice - sběr starého železa
 • 28. dubna           MC Klubíčko pořádá Pálení čarodějnic
 •   29. dubna -
 •         1. května          KK Křepice -  Mezinárodní zkoušky záchranných psů - stopy
 •   6. května          SDH Křepice Pouť ke sv. Florianu - žehnání praporu
 • 13. května          KK Křepice zkoušky dle MZŘ, rozhodčí K. Klementová
 • 14. května          Den matek
 • 20. května          Májová zábava
 •   3. června          Den dětí -   KK Křepice, SDH Křepice, MC Klubíčko
 • 24. června          TJ Sokol pořádá Letní noc na hřišti - hraje Team Rock
 • 30. června          MC Klubíčko pořádá Rozlučkový táborák
 •    červenec         TJ Sokol - 2. ročník memoriálu Zdenka Papeže - pohárový turnaj
 •    červenec         TJ Sokol - Dětské odpoledne s Jirkou Rejzkem
 •    červenec          SDH Křepice - grilování pro členy SDH
 • 19. - 21. srpna           Bartolomějské hody
 • 28. srpna           Kouzelník Katonas
 •   2. září              SDH Křepice - ukončení prázdnin
 •   2. září              Křepický voříšek
 • 17. září              Farní den
 •     říjen              KK Křepice - zkoušky smíšené
 • 14. října            MC Klubíčko pořádá Babské hody
 • 20. října            ZŠ Křepice - Country bál   
 •   4. listopadu     MC Klubíčko pořádá divadlo
 •        listopad      KK Křepice - zkoušky dle Mezinárodního zkušebního řádu
 • 11. listopadu     MC Klubíčko pořádá Lampionový průvod
 • 11. listopadu     Setkání seniorů se zastupiteli
 •   3. prosince      Rozsvícení vánočního stromu u OU - vystoupení dětí z MŠ Křepice
 • 10. prosince      MC Klubíčko pořádá Vánoční jarmark
 • 13. prosince      SDH Křepice - předání hraček FDN Brno
 • 17. prosince      3. adventní neděle - vystoupení dětí ZŠ Křepice
 • 24. prosince      
 • © All rights reserved - všechna práva vyhrazena Obec Křepice | created by TimeTree | Statistika návštěvnosti