Dobrý den, dnes je a svátek má

Kulturní kalendář 2018

  
 • 6. ledna             Mateřské centrum Klubíčko zajišťuje Tříkrálovou sbírku 
 • 13. ledna            Sbor dobrovolných hasičů pořádá Hasičský ples 
 • 20. ledna            Základní a mateřská škola pořádají společně Dětský karneval. února
 • 28. ledna            Český zahrádkářský svaz pořádá Bodování vín
 •   3. února           Český zahrádkářský svaz pořádá Výstavu vín
 • 18. února             TJ Sokol-výroční schůze
 • února                 Kynologický klub Křepice (dále jen KK Křepice) společný
 •                                   trénink s Janou Zavadilovou
 • února                Sbor dobrovolných hasičů pořádá Vepřové hody
 • února                MC Klubíčko pořádá Masopustní průvod
 •   24. února        TJ Sokol pořádá Maškarní ples
 • 17. března          Divadelní představení VRÁNY
 • . března             MC Klubíčko - Velikonoční jarmark
 • . dubna             MC Klubíčko pořádá Pálení čarodějnic
 •   května             SDH Křepice Pouť ke sv. Florianu - žehnání praporu
 • 13. května         Den matek
 • . května             Májová zábava
 •   . června           Den dětí -   KK Křepice, SDH Křepice, MC Klubíčko
 • . června             TJ Sokol pořádá Letní noc na hřišti - hraje Team Rock
 • 30. června          MC Klubíčko pořádá Rozlučkový táborák
 •    červenec         TJ Sokol - 2. ročník memoriálu Zdenka Papeže - pohárový turnaj
 •    červenec         TJ Sokol - Dětské odpoledne s Jirkou Rejzkem
 •    červenec          SDH Křepice - grilování pro členy SDH
 • srpna                Bartolomějské hody
 • 25. srpna                 Křepický voříšek
 • . září                 Farní den
 •     říjen              KK Křepice - zkoušky smíšené
 • . října               MC Klubíčko pořádá Babské hody
 •        listopad      KK Křepice - zkoušky dle Mezinárodního zkušebního řádu
 • 11. listopadu     MC Klubíčko pořádá Lampionový průvod
 • . listopadu        Setkání seniorů se zastupiteli
 •   2. prosince      Rozsvícení vánočního stromu u OU - vystoupení dětí z MŠ Křepice
 • 9. prosince        MC Klubíčko pořádá Vánoční jarmark
 • 16. prosince      3. adventní neděle - vystoupení dětí ZŠ Křepice
 • 23. prosince      4. adventní neděle
 • © All rights reserved - všechna práva vyhrazena Obec Křepice | created by TimeTree | Statistika návštěvnosti