Dobrý den, dnes je a svátek má

2019

Kulturní kalendář 2019

 • 1. ledna             Rozběháme Česko
 • 5. ledna             Mateřské centrum Klubíčko zajišťuje Tříkrálovou sbírku  
 • 6. ledna             Tříkrálový koncert v kostele
 • 12. ledna           Sbor dobrovolných hasičů pořádá Hasičský ples 
 • 19. ledna           Základní a mateřská škola pořádají společně Dětský karneval
 • 19. ledna           Skauti pořádají přednášku o Aljašce
 • 20. ledna           Skauti pořádají Anglickou kavárnu
 • 27. ledna           Český zahrádkářský svaz pořádá Bodování vín
 •  2. února           Český zahrádkářský svaz pořádá Výstavu vín
 • . února               KK výroční členská schůze
 • 10. února          TJ Sokol-výroční schůze
 •  února               MC Klubíčko pořádá Masopustní průvod
 • 23. února          TJ Sokol pořádá Maškarní ples
 •  BŘEZEN         Knihovna - Měsíc čtenářů a internetu- Den otevřených dveří, Burza knih, Besedy pro ZŠ a MŠ, 
 • 3. března          Sbor dobrovolných hasičů pořádá Vepřové hody
 •  března             KK  společný trénink s Janou Zavadilovou
 •  března             MC Klubíčko - Velikonoční jarmark
 • DUBEN            Knihovna - Noc s Andrsenem 
 •  6. dubna          Ukliďme Křepice
 •  9. dubna           Knihovna - Jarní floristická dílna
 • . dubna             KK zkoušky smíšené - rozhodčí J. Hammer 
 • . dubna              KK společný trénink s Kateřinou Ruskou 
 • 30. dubna          MC Klubíčko pořádá Pálení čarodějnic
 •   května             SDH Křepice Pouť ke sv. Florianu 
 •  květen              Knihovna - Slib slabikáře
 • . května             KK zkoušky smíšené - rozhodčí M. Oliva 
 • 11. května         Den matek
 • 18. května         Májová zábava
 • červen              Knihovna - Den pro dětskou knihovnu
 •   1. června         Den dětí -   KK Křepice, SDH Křepice, MC Klubíčko
 •   . června           TJ Sokol pořádá Letní noc na hřišti - hraje Team Rock
 • . června             MC Klubíčko pořádá Rozlučkový táborák
 • 29. června         Myslivecký spolek pořádá Hubertskou veselici
 • . červenec          TJ Sokol - 3. ročník memoriálu Zdenka Papeže - pohárový turnaj
 • . červenec          Cyrilometodějská pouť
 •  červenec           TJ Sokol - Dětské odpoledne s Jirkou Rejzkem
 •    červenec         SDH Křepice - grilování pro členy SDH
 • 24., 25., 26. srpna  Bartolomějské hody
 • 31. srpna            Křepický voříšek
 • září                    Knihovna - Podzimní floristická dílna
 • . září                   Farní den
 •  říjen                  Knihovna - Týden knihoven- besedy pro MŠ, ZŠ, Strašidelné čtení    
 • 19. října             Setkání seniorů
 • 12. října             MC Klubíčko pořádá Babské hody
 •        listopad       KK Křepice - zkoušky smíšené
 • 3. listopadu        Skauti promítají
 • 10. listopadu      Skauti promítají
 • 11. listopadu      MC Klubíčko pořádá Lampionový průvod
 • 17. listopadu      Skauti promítají
 • 24. listopadu      Skauti promítají
 • listopad              Knihovna - Vánoční floristická dílna
 •   1. prosince        Rozsvícení vánočního stromu u OU - vystoupení dětí z MŠ Křepice
 •   8. prosince        MC Klubíčko pořádá Vánoční jarmark
 • . prosince            SDH předání hraček v FDN Brno (listopad-prosinec sbírka hraček ve zbrojnici)
 • prosinec              Knihovna - Vánoční půjčování
 • 15. prosince        3. adventní neděle - vystoupení dětí ZŠ Křepice
 • 22. prosince        4. adventní neděle - Živý Betlém
 •  prosince              Beseda při víně o víně

 • © All rights reserved - všechna práva vyhrazena Obec Křepice | created by TimeTree | Statistika návštěvnosti