Dobrý den, dnes je a svátek má

2019

Kulturní kalendář 2019

 • 1. ledna             Rozběháme Česko
 • 5. ledna             Mateřské centrum Klubíčko zajišťuje Tříkrálovou sbírku  
 • 6. ledna             Tříkrálový koncert v kostele
 • 12. ledna           Sbor dobrovolných hasičů pořádá Hasičský ples 
 • 19. ledna           Základní a mateřská škola pořádají společně Dětský karneval
 • 19. ledna           Skauti pořádají přednášku o Aljašce
 • 20. ledna           Skauti pořádají Anglickou kavárnu
 • 27. ledna           Český zahrádkářský svaz pořádá Bodování vín
 •  2. února           Český zahrádkářský svaz pořádá Výstavu vín
 • 10. února          TJ Sokol-výroční schůze
 • 23. února          TJ Sokol pořádá Maškarní ples
 •  2. března         MC Klubíčko pořádá Masopustní průvod
 •  BŘEZEN         Knihovna - Měsíc čtenářů a internetu- Den otevřených dveří, Burza knih, Besedy pro ZŠ a MŠ, 
 • 2. března          Sbor dobrovolných hasičů pořádá Vepřové hody
 • DUBEN            Knihovna - Noc s Andrsenem 
 •  6. dubna          Ukliďme Křepice
 •  9. dubna          Knihovna - Jarní floristická dílna
 • 14. dubna         MC Klubíčko - Velikonoční jarmark
 • 30. dubna         MC Klubíčko pořádá Pálení čarodějnic
 •   května            SDH Křepice Pouť ke sv. Florianu 
 •  květen             Knihovna - Slib slabikáře
 • 4. května          ČZS zájezd Floria
 • 11. května        Den matek
 • 18. května        Májová zábava
 • červen              Knihovna - Den pro dětskou knihovnu
 •   1. června        Den dětí
 •   . června          TJ Sokol pořádá Letní noc na hřišti - hraje Team Rock
 • 28. června        MC Klubíčko pořádá Rozlučkový táborák
 • 29. června        Myslivecký spolek pořádá Hubertskou veselici
 • . červenec         TJ Sokol - 3. ročník memoriálu Zdenka Papeže - pohárový turnaj
 • . červenec         Cyrilometodějská pouť
 •  červenec          TJ Sokol - Dětské odpoledne s Jirkou Rejzkem
 •    červenec        SDH Křepice - grilování pro členy SDH
 • 17. srpna           ČZS Letní ochutnávka vín
 • 24., 25., 26. srpna  Bartolomějské hody
 • 31. srpna           Křepický voříšek
 • září                    Knihovna - Podzimní floristická dílna
 • . září                  Farní den
 •  říjen                 Knihovna - Týden knihoven- besedy pro MŠ, ZŠ, Strašidelné čtení    
 • 12. října            MC Klubíčko pořádá Babské hody
 • 19. října            Setkání seniorů
 •  3. listopadu      Skauti promítají
 • 10. listopadu     Skauti promítají
 • 10. listopadu     MC Klubíčko pořádá Lampionový průvod
 • 16. listopadu     ČZS Vítání mladých vín
 • 17. listopadu     Skauti promítají
 • 24. listopadu     Skauti promítají
 • listopad             Knihovna - Vánoční floristická dílna
 •   1. prosince      Rozsvícení vánočního stromu u OU - vystoupení dětí z MŠ Křepice
 •   8. prosince      MC Klubíčko pořádá Vánoční jarmark
 • . prosince          SDH předání hraček v FDN Brno (listopad-prosinec sbírka hraček ve zbrojnici)
 • prosinec            Knihovna - Vánoční půjčování
 • 15. prosince      3. adventní neděle - vystoupení dětí ZŠ Křepice
 • 22. prosince      4. adventní neděle - Živý Betlém
 • 28. prosince       ČZS Beseda při víně o víně

 • © All rights reserved - všechna práva vyhrazena Obec Křepice | created by TimeTree | Statistika návštěvnosti