Dobrý den, dnes je a svátek má

Současnost SDH

Sbor dobrovolných hasičů Křepice v roce 2004 oslavil 100 let od svého založení, takže v příštím roce oslavíme již 110 let a už nyní se snažíme pro Vás zajistit ukázky nejmodernější techniky. Nebudou chybět atrakce pro děti, ukázky hasičských dovedností a věříme, že i taneční zábava bude, ale to až příští rok. Tím by jsme chtěli navazuje na tradici svých předků, kteří cítili nutnost se sdružit do spolku, který by ochraňoval majetek a životy občanů.
V současné době má náš sbor 61 členů, z toho 44 mužů a 17 žen. V letošní roce se nám podařila obnova práce s mládeží.

Současný výbor SDH Křepice:                                                                                                         
starosta :                Josef Horák st.             
velitel :                 Libor Neuberg                                                                                                    
zástupce velitele : Petr Eliáš                                                                                              
jednatel :               Michal Kotačka                                                                               
preventista :          Petr Vintrlík                                                                                     
pokladník :            Vít Vaněk                                                                                                      
revizor :                Václav Pokorný                                                                                         
člen výboru :         Josef  Horák ml.                                                                                         
člen výboru :         Leoš Jeřábek                                                                                               
člen výboru :         Marek Eliáš                                                                                                
člen výboru :         Eliška Stravová

Činnost SDH má tři základní úkoly: prevenci, represi, společenské akce

Prevence
Hlavním úkolem prevence je zabránit škodám na majetku a životech občanů. Dalším úkolem prevence je údržba výzbroje a výstroje našeho SDH. Vybavení sboru je díky Obecnímu úřadu na dobré úrovni.

Represe
Obecní úřad v Křepicích zřídil výjezdovou jednotku, kterou nařizuje zákon o bezpečnosti v obcích. Tato jednotka je složena výlučně ze členů Sboru dobrovolných hasičů Křepice. Zasahuje při všech mimořádných událostech v obci. Jedná se zejména o požáry, povodně a jiné živelné pohromy. Členové této jednotky jsou cvičeni k výkonu této činnosti a zúčastňují se různých odborných školení a praktického výcviku. Výjezdová jednotka JSDHO Křepice je zařazena v kategorii JPO-V.

Společenské akce

Naši nejvýznamnější akcí je tradiční hasičský ples. Dětem ze škole a školky pořádáme den otevřených dveří v hasičské zbrojnici. Zúčastňujeme se jako požární dozor při pálení čarodějnic pořádané dětským spolkem ,, klubíčko“. Neodmítli jsme účast na dětském dnu a také jsme přispěli na maškarní bál. Po dlouhé době jsme obnovili tradici poutě ke svaté. Pořádali jsme II. ročník Netradiční hasičské olympiády a účastnili jsme se i dalších soutěží.
Nahoru
© All rights reserved - všechna práva vyhrazena Obec Křepice | created by TimeTree | Statistika návštěvnosti