Dobrý den, dnes je a svátek má

Skautský oddíl Gaudete

Skautský oddíl Gaudete Křepice vznikl na jaře roku 1995 z původní šestičlenné družiny ministrantů jako čtvrtý oddíl skautského střediska Vranovice. Z počátku šlo pouze o čistě chlapecký oddíl, který se ale po několika letech rozšířil také o dívčí kmen. Více o historii oddílu se dočtete v odkazu Kronika.

V současné době má náš oddíl 5 družin, po jedné družině světlušek, vlčat, skautek a skautů. Pátou družinou našeho oddílu je roverská družina Survio. O jednotlivých družinách se dočtete více zde. Oddíl navštěvuje něco okolo 30 dětí z Křepice, ale máme také několik přespolních členů z Velkých Němčic a Šitbořic.

Na vedení oddílu (viz. níže) se podílejí činovníci z Křepic či blízkého okolí a každý z nich má minimálně čekatelskou zkoušku, která jej opravňuje ke spolupráci při vedení oddílu.

V současné době sídlíme v klubovně na hasičské zbrojnici v Křepicích a tady se konají každý týden schůzky našich družinek. Kromě schůzek pořádáme také výpravy do blízkého, či vzdálenějšího okolí a to jak jednodenní, tak i více denní.

Každý školní rok, který je zároveň také jakýmsi funkčním rokem našeho oddílu, zakončujeme tradičním prázdninovým tábořením, které je vrcholem celoroční činnosti. Každý tábor provází celotáborová hra na motivy nějakého příběhu, takže už jsme prožili tábor na palubě pirátské lodi, v australské buši i na zapomenutém a neprozkoumaném ostrově jako Robinsoni.

Kontaktní informace

4. skautský oddíl Gaudete Křepice

Radek Klein
Křepice 138
691 65

Vedení oddílu

vedení oddílu
Vedoucí oddílu:
Radek Klein

Zástupce vedoucího oddílu:
Tomáš Horák

Hospodář oddílu:
Josef Papež

Další činovníci oddílu:
Michaela Listová
Lucie Šaňáková
Jakub Koždoň
Jiří Nečas
Jan Frank


Nahoru
© All rights reserved - všechna práva vyhrazena Obec Křepice | created by TimeTree | Statistika návštěvnosti