Dobrý den, dnes je a svátek má

Zahrádkáři


Pod tímto názvem existuje organizace, sdružující občany Křepic, kteří věnují svůj volný čas ovoci, zelenině a vínu.

Prvním předsedou byl na ustavující schůzi 16. 10. 1970 osmičlenným výborem zvolen Antonín Vintrlík č. 109. Počet členů do konce roku stoupl na 27. Výbor pracoval velice pilně. Již v příštím roce byla uspořádána výstava vína a v sále kina školení o pěstování révy a výrobě vína. Členům byla přidě­lena půda v lokalitě Žabka na založení zahrádkářské osady.
Do pěti let vzrostl počet členů na 51. To bylo důvodem k podání žádosti o přidělení další půdy v N ovosádech. Ke zřízení této osady došlo v r. 1978. Po osmiletém předsedování předal A. Vintrlík funkci Františku Hlaváčkovi č. 325.

Téměř pravidelně byly pořádány výstavy vína, ovoce, vinobraní a od­borná školení ovocnářská a vinařská. Zajímavou a občany uznávanou byla soutěž "Rozkvetlé ulice". Zahrádky, balkony a okna se hodnotily po celý rok a vyhodnocení občané byli odměňováni na výroční schůzi.
Zahrádkáři pořádali i zájezdy zaměřené na zahrádkářskou problematiku. Poměrně mladé vinohrady byly v zimě 85-86 postiženy silnými mrazy. Až 80 % hlav zmrzlo, takže úroda byla menší než třetinová. Vinohrady zmrz­ly, ale vinaři ne. V r. 1986 má organizace již 89 členů. Ještě více má příznivců, protože poskytuje cenné služby celé obci. Pan Matěj Novotný, hospodář orga­nizace, zahájil prodej hnojiv ve své stodole, později v garáži u hřiště. Když funkci hospodáře převzal František Strouhal č. 26, provozoval ve své stodole i sběrnu ovoce a zeleniny. Tuto službu využívaly nejen Křepice, ale celé okolí.

Po ekonomických změnách začátkem devadesátých let přestala Fruta ovoce odebírat, proto byla sběrna zrušena. A rozšířením sítě obchodů se za­hrádkářskými potřebami poklesl zájem občanů, a proto i prodej hnojiv a po­střiků přestal být rentabilní a i tato činnost byla zrušena. Ke změnám došlo i na místě předsedy organizace. V roce 1990 tuto funkci přebírá (po 12 letech) od Františka Hlaváčka Rafael Kolek. V této době vrcholí volání členů po vlastních prostorách na uskladnění majetku a materiálu. Bylo promeškáno období, kdy tyto akce byly formou dotací podporovány státem. V roce 1993 se stává předsedou Bohuslav Nejezchleb. V horním Záhumí se sta­vějí skupinové garáže a naskýtá se možnost postavit sklad mezi nimi. Z původního záměru dvou velkých garáží se slevilo na jednu, kterou dokončovali členové vý­boru až v r. 1996.

ČZS je jednou z nejaktivnějších společenských organizací v naší obci. Soutěž Rozkvetlé ulice naučila lidi celoročně pečovat o vzhled okolí svých domků, vinařská školení a košty naučily místní vinaře rozumět dobrému moku, přestože jsme okrajová vinařská oblast, a v ovocnářství rovněž nezůstáváme pozadu za okolními obcemi.

Kontakt

Současnost

V současné době
má organizace ČZS Křepice 95 členů. Předsedou je Vintrlík Ant. č.p. 282 a jednatelem ing. Novotný Václav č.p. 87. Hospodaříme na třech osadách. Nejdříve založená osada Žabka, dále Novosady a posledně založená osada na Kopcích. Celková výměra  pozemků je kolem 7 ha. Převážně je na parcelách vysázen vinohrad, ovocné stromy a nějaká ta zelenina.

Pravidelně,  začátkem února, pořádáme výstavy vín oblíbené v širokém okolí. V  jarních měsících organizujeme zájezdy na Flóru Olomouc, případně na prodejní výstavy ve Věžkách u Kroměříže. V roce 2008 byl uskutečněn zájezd pro vinaře do Louckého kláštera a vinic v okolí Znojma. Další tradicí bývá v listopadu „Posezení u cimbálu“. To se ještě  musíme starat po celý rok o  naše vinice a ve sklípcích o víno, případně si vypěstovat nějaké ovoce a zeleninu. Chceme zavést pravidelné ochutnávky místních vín – řízené degustace. Jedna taková akce již proběhla v prosinci r.2008 ke spokojenosti účastníků.

Jistě každý uzná, že naše činnost je bohatá a náročná na čas. Uvítali bychom mezi sebou nové členy, vinaře, případně zájemce o práci na zahrádce i v organizaci. Nějaká ta parcela se určitě najde. Přihlásit se lze u přítele Vintrlíka Ant. č.p. 282.

Fotografie z akcí lze nalézt na stránkách obce na kartě Fotogalerie.

© All rights reserved - všechna práva vyhrazena Obec Křepice | created by TimeTree | Statistika návštěvnosti